İptal Şartları

İptal Şartları

MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILAN İPTALLER
 
Müşteri, villa/apart toplam konaklama bedelinin %40’ı olan ön ödemeyi; web sitesinden Kredi Kartı ile veya bildirilen VİLLA REZERVE hesabına Havale veya EFT yolu ile veya peşin olarak; yaptığı tarihten itibaren geçerli olacak olan rezervasyonunu kendi isteği ile rezervasyon tarihinden önce iptalinde;
 
-Konaklama tarihine 30 günden fazla kalıncaya kadar olan iptallerde ön rezervasyon için VİLLA REZERVE tarafından alınan kapora bedelinin (Toplam Konaklama Bedelinin %40’ı) iadesini isteyemez;
 
- Konaklama tarihine 30 gün ve daha az kalıncaya kadar olan iptallerde ön rezervasyon için VİLLA REZERVE tarafından alınan kapora bedelinin (Toplam Konaklama Bedelinin %40’ı) iadesini isteyemez ve villa/apart sahibi alacağı olan kalan konaklama bedelinin tamamını villa/apart sahibinin hesabına ödemekle yükümlüdür.
 
Müşteri tarafından oluşturulacak gerekçeli iptal bildirisinin VİLLA REZERVE’ye resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile yapılması zorunludur.Resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile yapılmayan bildirimler iptal için geçerlilik oluşturmaz ve yukarıda belirtilen şartların yürürlüğünü ortadan kaldırmaz. VİLLA REZERVE rezervasyon iptali onayını müşteriye resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile bildirmediği sürece rezervasyon iptali onaylanmış sayılmaz ve yukarıda belirtilen şartların yürürlüğü devam eder. Rezervasyon iptal tarihi,müşteri tarafından oluşturulan iptal bildirisinin yukarıda belirtilen şartlarda VİLLA REZERVE’ye ulaştığı andan itibaren geçerlidir.
 
İptal durumlarında VİLLA REZERVE, konaklama ile ilgili olarak aldığı önlemlerin, masrafların ve villa/apart sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi adına konaklama anlaşmasında belirtilen toplam konaklama bedeli üzerinden müşteriden yukarıda belirtilen ödemeleri almaya iş bu sözleşmeye istinaden hak sahibidir.


 
VİLLA REZERVE TARAFINDAN MÜCBİR SEBEPLER HALİNDE YAPILAN İPTALLER
 
Kiralanan Villalarda/Apartlarda, ön görülemeyen durumlar(alt yapı tesisat donanımındaki ani oluşacak problemler, su baskını,yangın,bina taşıyıcı sisteminin hasar görmesi vb.) olması halinde, VİLLA REZERVE rezervasyonunuzu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum en kısa zamanda müşteriye gerekçeleri ile bildirilecektir. Bu ve benzeri durumlarda VİLLA REZERVE, aynı tarihlerde müsait olan, kiralanan villanın/apartın muadili olan farklı bir konaklama imkanı sunmaya çalışır. Müşteri; yaptığı ödemenin tamamının iadesini alma hakkına sahiptir. VİLLA REZERVE müşteriden alınan ödemenin; toplam konaklama bedelinin komisyon bedeli kadar olan miktarını iade etmekle yükümlüdür.Kalan ödeme iadesi villa/apart sahibi sorumluluğunda olup VİLLA REZERVE bu bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.
 
Müşterinin, kalan ödemeyi rezervasyon girişinde villa/apart sahibine ödememesi durumunda, VİLLA REZERVE, söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti geri ödeme yapmama, yukarıda belirtilen maddeleri aynen uygulama ve bu villaya başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar.
 
Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere villanın/apartın iş bu sözleşmenin taraflarının açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, villanın/apartın kullanılmamasından VİLLA REZERVE sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü villanın/apartın kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip, VİLLA REZERVE’nin bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır.